Разрешение И Декларация На Работы Повышенной Опасности

Мы оказываем помощь в получении Разрешений и Деклараций на выполнение работ и эксплуатацию машин, механизмов и оборудования повышенной опасности  в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны труда

Для получения детальной консультации необходимо выбрать список работ, на которые вы бы хотели оформить Разрешение или Декларацию.

ПЕРЕЛІК  видів робіт підвищеної небезпеки для ДОЗВОЛУ

 1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956“Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).
 2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.
 3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
 4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.
 5. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.
 6. Підземні та відкриті гірничі роботи.


ПЕРЕЛІК  машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки для ДОЗВОЛУ

 1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956“Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).
 2. Технологічне устатковання для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки.
 3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.
 4. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

ПЕРЕЛІК
видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі ДЕКЛАРАЦІЇ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 1. Ремонт гідротехнічних споруд.
 2. Виробництво піротехнічних виробів.
 3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
 4. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
 5. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
 6. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 7. Водолазні роботи.
 8. Маркшейдерські роботи.
 9. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
 10. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.
 11. Роботи верхолазні та скелелазні.
 12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.
 13. Експертиза щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
 14. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
 15. Зварювальні роботи.
 16. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 17. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 18. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
 19. Вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.
 20. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.
 21. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
 22. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
 23. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.
 24. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
 25. Газополум’яні роботи.
 26. Роботи із збагачування корисних копалин.
 27. Розподіл вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956“Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

ПЕРЕЛІК
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі ДЕКЛАРАЦИЇ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі та в акваторії моря.
 2. Ковальсько-пресове устаткування.
 3. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).
 4. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
 5. Технологічне устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.
 6. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі.
 7. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).
 8. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
 9. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.
 10. Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників.
 11. Пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери.
 12. Технологічні транспортні засоби.
 13. Устатковання, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956“Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

 

 

Цели нашей компании направлены на оказание квалифицированной помощи в области строительного лицензирования.

+38 (098) 783-55-95

Дозвіл на початок виконання робот підвищеної небезпеки. Охрана труда. Дозвіл з охорони праці Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Разрешение на выполнение работ повышенной опасности. Декларация по охране труда. Декларація держохоронпраці, отримати дозвіл держохоронпраці, офоромити декларацію на роботи підвищеної небезпеки